Rectangular Plate System

Rectangular Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.0 mm System
  5. Rectangular Plate System

3*2 Hole 

High Profile (H) : 0.55 mm

Low Profile (L) : 0.8 mm