Straight Plate System

Straight Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.3 mm System
  5. Straight Plate System

4 Hole Short Stem 

High Profile (H) : 1.5 mm