Orbital Plate System

Orbital Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.0 mm System
  5. Orbital Plate System

High Profile (H) : 1.0 mm

Low Profile (L) : 0.8 mm

 

H Ref. No L Ref. No Description
C.087.06 C.287.06 6 Hole
C.087.08 C.287.08 8 Hole
C.087.10 C.287.10 10 Hole