Orbital Plate System

Orbital Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.0 mm System
  5. Orbital Plate System

Low Profile (L) : 0.8 mm

Description L Ref. No
6 Hole C.387.06
8 Hole C.387.08
10 Hole C.387.10
12 Hole C.387.12