Burr Hole Plate System

Burr Hole Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.0 mm System
  5. Burr Hole Plate System

Low Profile (L) : 0.8 mm

 

Ref. No Size
L: C.100.18 18 mm